full screen background image

Industrieel Museum Zeeland

Meten is weten

Meten is weten

In het Industrieel Museum in Sas van Gent is een tijdelijke expositie met als onderwerp “Meten is Weten”. De expositie wordt geopend op 13 oktober en duurt tot halverwege 2017.

Meten is een van de gewoonste dingen die we doen. Telkens als we informatie uitwisselen of voorwerpen verhandelen waarvan we de waarde nauwkeurig hebben bepaald, gebruiken we de taal van het meten. In de industrie is meten essentieel om de veiligheid te bewaken en de kwaliteit van producten te meten. Om aan hun doel te beantwoorden dienen meetstandaarden eenduidig te zijn, voor een ieder hetzelfde, en een basis te geven waartegen we overeenkomsten sluiten en zaken van elkaar onderscheiden. Duidelijke afspraken over maateenheden is een maat voor eerlijkheid en billijkheid in een samenleving. De expositie is in drie onderdelen ingedeeld:

(1) Oude maten en gewichten in Zeeland
(2) het ontstaan van de meter en het metrieke stelsel
(3) het Internationaal Systeem van eenheden (SI)
Rondom deze onderwerpen zijn objecten geplaatst die een beeld geven van het meten voornamelijk in de industrie. Bij een aantal opstellingen kan de bezoeker zelf metingen uitvoeren. De tentoonstelling is zeer geschikt voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

De wisseltentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingsuren van het museum: woensdag t/m zondag van 12.30 uur – 17.00 uur. Groepen en scholen kunnen de tentoonstelling op afspraak bezoeken.