full screen background image

Industrieel Museum Zeeland

Historie

Historie

Het musuem is gevestigd in de voormalige suikerloods van de eerste Coöperatieve Suikerfabriek Waarom juist het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent? Voor de industrialisatie van Zeeland was Sas van Gent het middelpunt. Tijdens de industrialisatie (1870-1910) werd Sas van Gent de thuishaven voor een aantal grote bedrijven: NV Zeeuwse Beetwortel-suikerfabriek (1872), de Walzemolen (1893) en de eerste Nederlandse Coöperatieve Beetwortelfabriek (1899) zijn hier voorbeelden van.  Daarnaast is het een uitermate geschikte bestemming voor de voormalige suikerloods die tot aan de realisatie van het museum leeg stond.

Suikerloods

De locatie voor het Industrieel Museum Zeeland is zeker uniek te noemen. Het is de voormalige locatie van de eerste Coöperatieve suikerfabriek van Nederland. Het bedrijf is ontstaan door fusie van aanvankelijk drie en uiteindelijk zeven coöperatieve suikerfabrieken. De oudste van deze fabrieken was reeds gevestigd in Sas van Gent. Deze fabriek is in 1899 door ontevreden bietentelers opgericht. De ontevredenheid is ontstaan door de gemaakte prijsafspraken tussen de particuliere suikerfabrikanten onderling. Uiteindelijk waren er in 1916 ondertussen zeven Coöperatieve suikerfabrieken en een tal van particuliere fabrieken. De grote fusie tot de Centrale Suiker Maatschappij (CSM) vond plaats in 1919. De fabriek is tot 1990 actief geweest en sloot toen haar deuren.